Regulamin sklepu internetowego NetYou24.com

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. NetYou Robert Szymański z siedzibą: 95-040 Żakowice, ul. Wiśniowa 2, NIP 773122815, REGON 590590361, tel. 602314899, e-mail: mail@netyou24.com, wpisano do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koluszki.
 2. Sklep internetowy netyou24.com zwany dalej jako "sprzedający" prowadzi sprzedaż wysyłkową.
 3. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
 6. Kwestie nieuregulowane w/w regulaminem będą regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2 ZAKUPY

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w sklepie internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie złożenia zamówienia.
 3. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny są cenami brutto.
 2. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT
 3. Sposoby płatności:
  • PayU - Zapłać poprzez PayU.pl. Zapłać kartą, zapłać bez użycia karty ze swojego banku lub bezpośrednio poprzez własne konto PayU
  • PayPal - Zapłać poprzez PayPal. Zapłać bez logowania kartą lub bezpośrednio poprzez własne konto PayPal.
  • Revolut - Zapłać poprzez Revolut. Zapłać bez logowania kartą, zapłać bezpośrednio poprzez własne konto Revolut lub Google Pay.
  • Przelew na konto - Przelew na nasze konto mBank 94114020040000320258893998
  • Płatność przy odbiorze - W przypadku wyboru wysyłki za pobraniem* (*wysyłka za pobranie możliwa jest tylko na terenie Polski)

§4 WYSYŁKA

 1. Rodzaj wysyłki wybiera klient podczas procesu zamówienia.
 2. Zamówienia złożone do godz. 12°° wysyłamy tego samego dnia, a najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 3. W przypadku nieodebrania towaru wysłanego "za pobraniem" zamówienie zostanie anulowane i należy dokonać ponownie zakupu tym razem wybierając płatność "z góry". Nie wysyłamy pod ten sam adres ponownie "za pobraniem"

§5 WYSYŁKA ZAGRANICZNA (NA CAŁY ŚWIAT)

 1. Wykaz krajów do których wysyłamy
 2. Wszystkie przesyłki międzynarodowe wysyłamy jako "PRIORYTET"
 3. Zamówienia złożone do godz. 12°° wysyłamy tego samego dnia, a najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 4. Wysyłka zagraniczna dostępna jest wyłącznie dla Klientów, którzy podczas składania zamówienia zaznaczą w formularzu inny kraj niż Polska.
 5. Wysyłka zagraniczna jest możliwa tylko po zaksięgowaniu wpłaty

§6 USZKODZENIE PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU

 1. Po otrzymaniu przesyłki należy otworzyć przesyłkę przy kurierze i sprawdzić jej stan.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zażądać spisania protokołu szkody
  a) Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
  b) Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

§7 ZWROTY

 1. Kupujący (konsument) ma prawo do odstąpienia od zakupu dokonanego u sprzedającego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia towaru do Klienta.
 2. Jeśli Kupujący (konsument) się na to zdecyduje, powinien poinformować o tym sprzedającego – korzystając na przykład z udostępnionego niżej formularza zwrotów.
 3. Kupujący (konsument) ma obowiązek odesłania towaru w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a sprzedający w tym samym czasie musi mu zwrócić pieniądze
 4. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania przedmiotu lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Kupujący (konsument) odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Kupujący (konsument) może sprawdzić sprawność przedmiotu w taki sposób, jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli jednak przekroczy ten dozwolony zakres sprawdzenia, może zostać obciążony kosztami utraty wartości zakupionego towaru.
 7. Jeżeli sprzedający nie poinformuje kupującego o możliwości odstąpienia od umowy, wówczas prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje przez 12 miesięcy.
 8. Odstępując od umowy, Kupujący (konsument) odsyła towar na własny koszt na adres NetYou 95-040 Żakowice, ul. Wiśniowa 2.
 9. Pobierz formularz zwrotupobierz pdf | Pobierz formularz zwrotu pobierz word

§8 WYMIANA

 1. Wymiana jest możliwa w terminie 14 dni 14 dni licząc od daty dostarczenia towaru do Klienta..
 2. W przypadku wymiany należy towar odesłać w stanie nienaruszonym.
 3. Klient przesyła wymieniany towar na własny koszt na adres NetYou 95-040 Żakowice, ul. Wiśniowa 2.
 4. Pobierz formularz wymiany pobierz pdf | Pobierz formularz wymiany pobierz word

§9 GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. Towar objęty jest 12 miesięczną gwarancją.
 2. Po uznaniu reklamacji, zwracamy kwotę stanowiącą wartość towaru w dniu zakupu na konto klienta.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od przesłania towaru.
 4. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres wymieniony w punkcie 5. lub w postaci elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej tutaj: kontakt.
 5. Klient przesyła reklamowany towar na własny koszt na NetYou 95-040 Żakowice, ul. Wiśniowa 2

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Przed dokonaniem zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez NetYou danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Korzystanie ze Serwisu Internetowego netyou24.com, w tym zawieranie umów jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w punkcie 4 i 5.
 4. Podanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w sklepie internetowym netyou24.com jest warunkiem do tej rejestracji.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z netyou24.com jest warunkiem jej zawarcia.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na netyou24.com obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Dane Klienta podane podczas rejestracji oraz przed dokonaniem zakupu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 8. Dane Klienta podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest NetYou z siedzibą w Koluszkach, ul. Wojska Polskiego 11A, 95-040 Koluszki.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania łącznie z prawem do usunięcia własnego konta z systemu.
 11. netyou24.com dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane wyłącznie w celach:
   - realizacji zamówienia w sklepie internetowy netyou24.com
   - wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej
   - prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony netyou24.com
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia w/w celów ich przetwarzania
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 12. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego netyou24.com, w tym dla prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy hostingu). netyou24.com korzysta wyłącznie z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 13. Przekazanie danych przez netyou24.com następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 14. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego netyou24.com mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  - firmie obsługującej płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
  - dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego
  - dostawcy poczty elektronicznej i hostingu
  - dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą
  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający netyou24.com wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
  jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 15. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego netyou24.com mogą być również przekazywane podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa.
 16. Sklep internetowy netyou24.com może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług w serwisie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby (ostatnio przeglądane produkty) lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego.
 17. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od netyou24.com dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 19. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 20. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 21. W celu realizacji w/w uprawnień można kontaktować się z Administratorem serwisu poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres mail@netyou24.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

§11 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. 1. Nowe przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne nakładają na nas (od marca 2013 roku) obowiązek poinformowania państwa o tym, że strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które ulepszają korzystanie z naszej strony.
  Zobacz Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Co to są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" to dane informatyczne występujące najczęściej jako pliki tekstowe. Pliki "cookies" są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników i wspierają korzystanie ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  Pliki "cookies" najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki "cookies" w żaden sposób nie niszczą systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze, ani nie wpływają na jego działanie.
 3. Do czego używane są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki "cookies" są również używane do tworzenia statystyk odwiedzin strony (np. Google Analytics), co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem identyfikacji personalnej użytkownika.
 4. Jakich plików "cookies" używamy?
 5. Sklep internetowy netyou24.com korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usług firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
  Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są do generowania statystyk w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
 6. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
  Dane zawierają informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Usuwanie plików "cookies"
  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o takiej możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Blokowanie plików "cookies".
  Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o swojej aktywności na stronie serwisu internetowego. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Życzymy udanych zakupów.

NetYou24.com